Satsang Prasaad (Volume 1)
Hum Aye Sharan Tumhari
Param Pita Se Preet Laga
Prabhu Tera Aum Naam
Ek Jholi Mein Fool Bhare Hai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satsang Prasaad (Volume 2)
Satsang Wali Nagri
Dhire Dhire Mod Tu
Dukh Bhi Muze Pyare Hai
Ek Jholi Mein Fool Bhare Hai
Prabhu Teri Sharan Mein